Ανασφάλιστα Οχήματα

01.07.2020


Τα ανασφάλιστα οχήματα είναι μια τεράστια πληγή για ολόκληρη την κοινωνία. Σε ένα σοβαρό κράτος πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκλείψει αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

verde.tec

14.03.2023

© 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος