Σχέδιο νόμου για υποχρεωτική Ασφάλιση ακινήτων

23.01.2022


Προσδοκίες και προβληματισμό έχει επιφέρει στην Ασφαλιστική αγορά το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που αφορά την υποχρεωτική Ασφάλιση των ακινήτων. Η πρόθεση είναι σωστή, καθώς είμαστε η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης, αλλά η διαβούλευση δείχνει αδυναμίες στην εφαρμογή. Μέχρι τότε είναι σημαντικό να μεριμνεί ο κάθε πολίτης για την Ασφάλιση της περιουσίας του.

www.imerisia.gr

verde.tec

14.03.2023

© 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος