Φορολογικά κίνητρα για την Ασφάλιση Σεισμού

23.02.2023


Έκπτωση ασφαλίστρων Πυρός – Σεισμού από το φορολογητέο εισόδημα θα υπάρξει σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ με σκοπό να αυξηθεί η διείσδυση του θεσμού της Ασφάλισης έναντι των Φυσικών Καταστροφών.
verde.tec

14.03.2023
© 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος