Φορολογικά κίνητρα για την Ασφάλιση Σεισμού

23.02.2023


Έκπτωση ασφαλίστρων Πυρός – Σεισμού από το φορολογητέο εισόδημα θα υπάρξει σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ με σκοπό να αυξηθεί η διείσδυση του θεσμού της Ασφάλισης έναντι των Φυσικών Καταστροφών.

verde.tec

14.03.2023

© 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος