Διείσδυση Τεχνικών Ασφαλίσεων

28.11.2022


Η διείσδυση των τεχνικών Ασφαλίσεων ολοένα και αυξάνεται στη χώρα μας εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται. Έτσι ο θεσμός της Ασφάλισης διευκολύνει, ακόμα μια φορά, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία στην Ελλάδα.
Δελτίο τύπου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.

verde.tec

14.03.2023

© 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος