Κατάρρευση υπο ανέγερση Οικοδομής

19.01.2022


Οι ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής μιας οικοδομής είναι πάρα πολλές, από διαφορετικές αιτίες, με απρόβλεπτο το κόστος αποκατάστασης τους. Είναι σημαντικό να υπάρχει Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργου ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

https://www.skai.gr/news
verde.tec

14.03.2023
© 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος