Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου


Τα τελευταία χρόνια συναντάμε ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έτσι προκύπτει πιο συχνά -μεταξύ άλλων- και το ζήτημα της Ασφάλισής τους.

Καθώς η όλη διαδικασία από την αδειοδότηση μέχρι και την έναρξη παραγωγής ενέργειας είναι αρκετά χρονοβόρα, το βασικό ερώτημα είναι πότε πρέπει να ξεκινήσει η ασφαλιστική κάλυψη ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πότε πρέπει να ξεκινάει η Ασφάλιση μιας τέτοιας επένδυσης

Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τα στάδια της Ασφάλισης και κυρίως την ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να είναι πλήρως εξασφαλισμένη η επένδυση.

 

Αρχικά τα στάδια Ασφάλισης ενός Φωτοβολταϊκού χωρίζονται σε δυο κατηγορίες και είναι οι εξής:

 • Κατασκευής
 • Από την έναρξη της κατασκευής μέχρι την ηλέκτριση και την εμπορική λειτουργία του, ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο πρέπει να ασφαλίζεται με Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (που εμπεριέχει και την κάλυψη δοκιμαστικής λειτουργίας). Η Ασφάλιση καλύπτει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως επενδυτές, εργολάβους / υπεργολάβους και τράπεζες, για πάσης φύσεως ζημιές που μπορεί να συμβούν. Οι ζημιές αυτές αφορούν είτε εξωτερικούς παράγοντες (Φυσικά Φαινόμενα, Κλοπή, Σεισμό, Φωτιά, Καθίζηση κτλ) είτε κατασκευαστικά λάθη και αστοχίες. (Συμβόλαιο Κατασκευής)

 • Εμπορικής Λειτουργίας
 • Από τη στιγμή που θα δοκιμαστεί και θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία / παραγωγή το Φωτοβολταϊκό Πάρκο μπορεί να ασφαλίζεται ή με Ασφάλιση Κατονομαζόμενων Κινδύνων ή με Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών βλαβών (ενδείκνυται καθώς είναι πιο πλήρης). Καλύπτει τον επενδυτή και την τράπεζα για τις ιδίες ζημιές του Φωτοβολταϊκού Σταθμού, αλλά και την Απώλεια των Κερδών που θα δημιουργηθεί έπειτα από το ζημιογόνο περιστατικό. (Συμβόλαιο Λειτουργίας)

  Όπως γίνεται αντιληπτό η σωστή διαδικασία είναι να ξεκινάει η Ασφάλιση κατά την έναρξη των εργασιών της κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το αντίστοιχο συμβόλαιο. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα να μείνει ακάλυπτη η επένδυση για μεγάλο διάστημα με απρόβλεπτες συνέπειες.

  Σήμερα, εφόσον δεν είχε γίνει η ασφάλιση κατασκευής εξ αρχής, το συχνότερο πρόβλημα που συναντάμε έγκειται στο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, καταθέτοντας τη Δήλωση Ετοιμότητας στον ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι την ηλέκτριση και την έναρξη της παραγωγής.

  Σε αυτή τη περίπτωση είναι ένα πάρκο έτοιμο θεωρητικά προς παραγωγή, αλλά δεν έχει γίνει η διασύνδεση με το δίκτυο ενώ η περίοδος αναμονής μπορεί να κρατήσει μέχρι και 12 μήνες. Έτσι δεν μπορεί να δοθεί ούτε συμβόλαιο κατασκευής (εφόσον δεν είχε ασφαλιστεί στην έναρξη εργασιών) ούτε συμβόλαιο λειτουργίας (καθώς δεν έχει γίνει η δοκιμαστική λειτουργία και η διασύνδεση με το δίκτυο).

  Ποιος θα αποκαταστήσει μια ζημιά που θα συμβεί στο Φωτοβολταϊκού Πάρκου την περίοδο αναμονής ηλέκτρισης του στο σύστημα;

  Ποιος θα αποκαταστήσει μια ζημιά που θα συμβεί στο Φωτοβολταϊκού Πάρκου την περίοδο αναμονής ηλέκτρισης του στο σύστημα; Ο εργολάβος έχει τελειώσει την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού αλλά ο επενδυτής δεν έχει ακόμα τη χρήση του. Έτσι για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους τριβές, για το ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί, το μόνο σίγουρο είναι ότι η επένδυση πρέπει να είναι Ασφαλισμένη εξ αρχής.

  Οπότε ανακεφαλαιώνοντας, για να είναι πλήρως και συνεχόμενα ασφαλισμένη η επένδυση ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου, πρέπει να ξεκινήσει η Ασφάλιση του με συμβόλαιο κατασκευής κατά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του. Έτσι καλύπτεται ολόκληρο το διάστημα κατασκευής του, το μεσοδιάστημα μέχρι την σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ (κάνοντας χρήση της παράτασης του συμβολαίου) αλλά και η περίοδος των δοκιμών πριν την οριστική παράδοση του στον επενδυτή.

  Με τη παραπάνω διαδικασία Ασφάλισης, μια μεγάλη και περίπλοκη επένδυση όπως είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο είναι πλήρως και συνεχόμενα εξασφαλισμένο, έναντι των πολλαπλών κινδύνων που διατρέχει κατά την περίοδο κατασκευής.

  Κλείνοντας είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε, όπως σε όλα τα Ασφαλιστήρια άλλωστε, να επικοινωνήσουμε έγκαιρα με τον εξειδικευμένο Ασφαλιστικό μας Πράκτορα ώστε να μας κατευθύνει υπεύθυνα για τα κατάλληλα βήματα που πρέπει να γίνουν.


  νέα :  verde.tec

  14.03.2023

   επικοινωνήστε μαζί μας

   © 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος