Φωτοβολταϊκά Πάρκα


Με αφορμή την Κλιματική Αλλαγή και τους στόχους για Κλιματική Ουδετερότητα η ανάγκη για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ολοένα και αυξάνεται. Για αυτό το λόγο το τελευταίο διάστημα επενδύονται σημαντικά κεφάλαια στη χώρα μας για την κατασκευή ΑΠΕ.

Η πιο διαδεδομένη επένδυση στις ΑΠΕ αφορά τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, καθώς συνήθως είναι μικρότερο το ύψος της επένδυσης, έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την ενέργεια που παράγουν, ενώ είναι πιο εύκολη η αδειοδότηση τους.

Τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες Ασφαλιστικές Ανάγκες καθώς έρχονται αντιμέτωπα με πληθώρα ζημιών, είτε από εξωγενείς παράγοντες, είτε από ζημιές που δημιουργούνται από τη λειτουργία τους

Από την άλλη μεριά τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες Ασφαλιστικές Ανάγκες καθώς έρχονται αντιμέτωπα με πληθώρα ζημιών, είτε από εξωγενής παράγοντες, είτε από ζημιές που δημιουργούνται από τη λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκου Πάρκου είτε κατά το στάδιο της κατασκευή τους.

 

Οι συχνότερες αιτίες ζημιών σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (σελ 12) σε ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο είναι:

 • Φυσικά Φαινόμενα (θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρες, κεραυνός, χαλάζι) – τα οποία συναντάμε όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα λόγω της Κλιματικής Αλλαγής
 • Βραχυκύκλωμα – λόγω των πολλών ηλεκτρολογικών συνδέσεων που υπάρχουν σε μια Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
 • Κλοπή και ζημίες που πραγματοποιούνται κατά την απόπειρα της κλοπής. Το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο και χρήζει προσοχής
 • Φωτιά
 • Λοιπές ζημιές όπως: Μηχανικές Βλάβες, Κακόβουλες Ενέργειες, Βανδαλισμός, Καθίζηση, Έκρηξη
 •  

   

  Τις ζημιές αυτές έρχονται και καλύπτουν τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των Φωτοβολταϊκών Πάρκων ενώ είναι σημαντικό, εκτός της κάλυψης των παραπάνων περιπτώσεων, η κάλυψη να επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και την Απώλεια Κερδών που θα προκύπτει στο Φ/Β Πάρκο έπειτα από ένα ζημιογόνο γεγονός. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα για πραγματική και πλήρη εξασφάλιση της επένδυσης και βεβαίως να εξασφαλίζεται και το Τραπεζικό Ίδρυμα που έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση.

  Παρέχεται η δυνατότητα για πραγματική και πλήρη εξασφάλιση της επένδυσης

  Όμως η σωστή Ασφάλιση ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο από τη μεριά του Ασφαλιστικού Γραφείου καθώς υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες κατά την Ασφάλιση που δεν μπορεί να μπορεί να ανταποκριθεί ένας τραπεζικός υπάλληλος ή γενικότερα κάποιος χωρίς γνώση σε αυτές.

  Σήμερα που το περιβάλλον στις Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεταβάλλεται συνεχώς, συναντάμε πλέον προβλήματα που απασχολούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οι ανατιμήσεις στις τιμές των υλικών και η καθυστέρηση στην παράδοση τους ή ακόμα και οι καθυστερήσεις στη ηλέκτριση νέων Φ/Β πάρκων από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα παραπάνω μπορεί να επηρεάσουν τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και τις αποζημιώσεις αν δεν δοθεί μεγάλη προσοχή απο τον Ασφαλιστικό διαμεσολαβητη.

  Εμείς στο Ασφάλιση Επιχειρήσεων λόγω της εμπειρίας μας στην συγκεκριμένη Ασφάλιση, είμαστε σε θέση να προνοήσουμε για τα παραπάνω, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στη διαδικασία της Αποζημίωσης.

  Αξίζει να αναφερθεί ότι στο χαρτοφυλάκιο μας έχουμε Ασφαλίσει πληθώρα Φ/Β Πάρκων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες της Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.


  νέα :  verde.tec

  14.03.2023

   επικοινωνήστε μαζί μας

   © 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος