Καταστήματα


Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν στο τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (Εμπορικά καταστήματα, Mini Market, χονδρέμποροι κτλ). Οι περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές είναι οι λεγόμενες μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και εννέα άτομα προσωπικό.
 

Πιο συγκεκριμένα η Ασφάλιση των εμπορικών καταστημάτων είναι πολύ σημαντική καθώς πολλά καταστήματα είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο να μείνουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα, ενώ το ταμείο τους είναι απαραίτητο για καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης, όπως προμήθειες, μισθοδοσία, ενοίκια αλλά και του βιοπορισμού του επιχειρηματία. Επίσης σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ρευστότητα, είτε μέσω Τράπεζας είτε με ιδία κεφάλαια, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο για την αποκατάσταση μιας ζημιάς.
 

Τα εμπορικά καταστήματα έχουν την ιδιαιτερότητα να παθαίνουν συχνά ζημιές

 
Τα εμπορικά καταστήματα έχουν την ιδιαιτερότητα να παθαίνουν συχνά μικρές ζημιές – θα δούμε μερικές περιπτώσεις παρακάτω – ενώ συναντάμε πιο σπάνια το φαινόμενο να συμβαίνουν μεγάλες καταστροφές όπως προκαλεί η Φωτιά. Θα προσπαθήσουμε επιγραμματικά να αναλύσουμε σχετικά το φαινόμενο των συχνών ζημιών και να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η τάση.

 
Οι συχνότερες ζημιές των εμπορικών καταστημάτων είναι κυρίως λόγω της γυάλινης βιτρίνας που συνήθως υπάρχει. Όπως όλοι γνωρίζουμε μια βιτρίνα μπορεί να σπάσει ή να ραγίσει από πολλές διαφορετικές αιτίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση της Βιτρίνας ή της Πινακίδας είναι να έχουν δηλωθεί οι αξίες τους ξεχωριστά στην Αίτηση Ασφάλισης από τον Ασφαλιστικό Πράκτορα. Εκτός όμως από τις ζημιές που αφορούν την ίδια την βιτρίνα (Θραύση Κρυστάλλων και Θραύση Πινακίδων) τα καταστήματα είναι ευαίσθητα και σε άλλους κινδύνους όπως έχει δείξει η ασφαλιστική εμπειρία. Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί από τον επιχειρηματία και τον Ασφαλιστικό Πράκτορα, κατά την έναρξη της Ασφάλισης, η αναλυτική περιγραφή όλων των προς ασφάλιση αντικειμένων και οι αξίες αντικατάστασης τους (Βιτρίνα, Πινακίδα, Βελτιώσεις στο κτήριο, εμπόρευμα, λοιπό περιεχόμενο κτλ).
 

Αν δούμε τις ζημιές όλων των επιχειρήσεων λίγο γενικότερα και σύμφωνα με μελέτη της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, οι επιχειρήσεις πλέον πλήττονται όλο και περισσότερο από ζημιές που είναι συνέπεια των Φυσικών Φαινομένων όπου πλέον είναι η συχνότερη αιτία ζημιών. Η κλιματική αλλαγή έχει έρθει και τα αποτελέσματα της είναι σφοδρά. Τα εμπορικά καταστήματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα Φυσικά Φαινόμενα καθώς είναι συνήθως στο επίπεδο του εδάφους, με αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, η διείσδυση των υδάτων να γίνεται αρκετά πιο εύκολα σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή από τον Ασφαλιστικό Πράκτορα, ώστε να γίνει αναλυτική περιγραφή του ευρύτερου χώρου του καταστήματος (απόσταση από φρεάτια, ύψος πεζοδρομίου, κλίση του εδάφους, παλαιότερες ζημιές από πλημμύρες) έτσι ώστε η Ασφαλιστική Εταιρία που θα Ασφαλίσει την επιχείρηση να έχει πλήρη εικόνα της Επιχείρηση ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στην αποζημίωση που δικαιούται ο Ασφαλισμένος.
 

Επίσης είναι εύκολα αντιληπτό ότι ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση σημαντικό ρόλο διαμορφώνει και ο ανθρώπινος παράγοντας με τις πράξεις του. Σε ορισμένες περιοχές οι ζημίες που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα είναι πολύ συχνό φαινόμενο ενώ σε άλλες περιοχές όχι τόσο. Τέτοιες ζημιές είναι οι κλοπές, οι διαδηλώσεις, οι κακόβουλες πράξεις κτλ. Πιο συγκεκριμένα τα ισόγεια καταστήματα δέχονται περισσότερες κακόβουλες ενέργειες, με απροσδιόριστη αιτία συνήθως, ενώ πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν πολιτικές ή άλλου είδους ταραχές στην περιοχή που έχουν σαν αποτέλεσμα επεισόδια και καταστροφές περιουσίας. Ειδικότερα καταστήματα που είναι κοντά στο κέντρο της πόλης, σε γήπεδα, πρεσβείες, γραφεία πολιτικών κομμάτων διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο έναντι άλλων επιχειρήσεων. Ακόμα πολύ σημαντικός κίνδυνος είναι οι πράξεις με δόλο κατά της ασφαλισμένης επιχείρησης όπως είναι η κλοπή ή και η ληστεία ειδικά αν είναι κάπως πιο απομονωμένη η επιχείρηση. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει σε συνεργασία με τον Ασφαλιστικό Πράκτορα να συμφωνηθούν τα μέτρα προφύλαξης που θα λαμβάνει το εμπορικό κατάστημα, για την αποφυγή κλοπών και ληστειών, ώστε να δοθεί η κάλυψη από την Ασφαλιστική Εταιρία για τους παραπάνω κινδύνους.
 

Η στενή συνεργασία με τον Ασφαλιστικό Πράκτορα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ώστε να στηθεί ένα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε γερές βάσεις

 
Επιπρόσθετα και συμπληρωματικά με τους κινδύνους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που έχει επιλέξει ο επιχειρηματίας, πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει η επέκταση με την κάλυψη «Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών» ώστε τίποτα να μην αφήνεται στην τύχη του και συγκεκριμένα να μπορούν να αποζημιωθούν τα έξοδα που θα συνεχίσουν να τρέχουν έπειτα από μια ζημιά και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της, όπως ενοίκια, μισθοί εργαζομένων, πάγιες χρεώσεις ΔΕΚΟ κτλ.
 

Η στενή συνεργασία με τον Ασφαλιστικό Πράκτορα, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση του στον τομέα της Ασφάλισης Επιχειρήσεων, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ώστε να στηθεί ένα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε γερές βάσεις, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια επιτυχημένη μακροχρόνια συνεργασία.
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί οι περισσότεροι επιχειρηματίες θεωρούσαν ότι η Ασφάλιση τους συνεπάγεται με δυσανάλογο μεγάλο κόστος όπου δεν μπορούν συνήθως να το καλύψουν. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εντυπωσιάστηκαν από το κόστος καθώς μια πλήρης Ασφάλιση Επιχείρησης μπορεί να κοστίζει λιγότερα χρήματα ακόμα και από την ασφάλιση ενός αυτοκινήτου.
 

Για να δείτε αναλυτικά όλες τις καλύψεις που μπορεί να ασφαλιστεί το κατάστημα σας αλλά και να σας εκδώσουμε μια δωρεάν προσφορά Ασφάλισης, παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην κατάλληλη φόρμα.

 


νέα :verde.tec

14.03.2023

    επικοινωνήστε μαζί μας

    © 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος