Ξενοδοχεία


Όπως όλοι γνωρίζουμε η βαριά βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουριστικός κλάδος. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας παράγεται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό.

Η Ασφάλιση των τουριστικών καταλυμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, για αυτό χρειάζεται η Ασφάλιση να γίνει από τον κατάλληλο Ασφαλιστικό Πράκτορα, που θα έχει βαθιά γνώση των κινδύνων ενός τουριστικού καταλύματος αλλά και τις ιδιαιτερότητες του. Αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό, σε συνεργασία με τον Ασφαλιστικό Πράκτορα, να επιλεγεί μια Ασφαλιστική Εταιρία φερέγγυα που να μπορεί εύκολα να σηκώσει το βάρος μιας μεγάλης αποζημίωσης.

Η αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης πριν την έναρξη της Ασφάλισης, εξασφαλίζει τη σωστή και δίκαιη αποζημίωση

Η αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης πριν την έναρξη της Ασφάλισης, εξασφαλίζει τη σωστή και δίκαιη αποζημίωση. Είναι σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση από τον Ασφαλιστικό Πράκτορα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Οι παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερες της Ασφαλίσεις ξενοδοχείων είναι πολλοί. Για να γίνει σωστή ανάλυση των αναγκών ενός ξενοδοχείου θα ήταν φρόνιμο να κάνουμε διαχωρισμό της Ασφάλισης σε τρία μέρη.


 

Κάλυψη Κτηρίου και Εξοπλισμού


Το πρώτο μέρος αφορά το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί στο Ξενοδοχείο. Οι συνήθεις καλύψεις ενός Συμβολαίου είναι η Φωτιά, ο Σεισμός, Φυσικά Φαινόμενα, Θραύση Σωληνώσεων, Βραχυκύκλωμα, Κρύσταλλα, Μηχανικές Βλάβες κ.α. Ας δούμε όμως κάποιες από τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα Ξενοδοχεία σε συγκεκριμένες καλύψεις, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο απαιτητική η διαδικασία της Ασφάλισης τους.
 
Αρχικά οι υδραυλικές και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι περισσότερες από άλλες επιχειρήσεις καθώς συνήθως το κάθε δωμάτιο έχει δικές του ξεχωριστά. Εύλογα οσο περισσότερες εγκαταστάσεις υπάρχουν τόσο συχνότερα προκαλείται μια ζημιά. Σε αυτό το σημείο να λάβουμε υπ όψιν μας ότι προς όφελος του design πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις είναι «κρυφές», με αποτέλεσμα μια ζημιά στα υδραυλικά να αργεί να εμφανιστεί και το κόστος επισκευής της να είναι μεγαλύτερο από συνήθως. Επιπρόσθετα παίζει ρόλο το πλήθος των διαφορετικών ατόμων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και οι συμπεριφορές που έχουν, με αποτέλεσμα μια θραύση σωληνώσεων να συμβαίνει συχνότερα σε ένα ξενοδοχείο παρα σε μια άλλη επιχείρηση ή σε μια κατοικία. Το ίδιο συμβαίνει με τα Βραχυκυκλώματα λόγω των πολλών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή με τις Θραύσεις Κρυστάλλων. Καθώς τέτοιες ζημιές είναι συχνό φαινόμενο πρέπει ο Ασφαλιστικός Πράκτορας να έχει προνοήσει ώστε να καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
 
Επίσης εξωγενείς παράγοντες όπως οι ζημιές από Φυσικά Φαινόμενα γίνονται πλέον ορατές στην Ελλάδα όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα Φυσικά Φαινόμενα σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών (pdf – σελίδα 18) είναι πλέον η πιο συχνή αιτία ζημιάς που πλήττει τα Ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία επειδή σε πολλές περιπτώσεις είναι εκτός αστικής περιοχής είναι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από Πλημμύρες, Θύελλες Καταιγίδες, Παγετούς, Χαλάζι.
 
Τέλος ο πιο καταστροφικός κίνδυνος που υπάρχει, ως προς την έκταση του, είναι η Φωτιά. Η ζημιά απο Φωτιά έχει την ιδιότητα να προκαλεί τεράστιες ζημιές όταν εκδηλώνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση πόσο μάλλον στα ξενοδοχεία που είναι κατασκευασμένα με κάθε οπτική λεπτομέρια.
 
Συχνή αιτία Φωτιάς στα ξενοδοχεία είναι η κουζίνα του εστιατορίου που λειτουργεί συνεχόμενα ή ακόμα και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα δωμάτια, όπως οι πολλές πρίζες. Η ιδιαιτερότητα των ξενοδοχείων όμως είναι ότι ακόμα και μία μικρής έκτασης Φωτιά, προκαλεί τεράστιες ζημιές. Η ζημιά δεν προκαλείται μόνο από τη φλόγα ή τη θερμότητα. Η μεγάλη ζημιά προκαλείται εξαιτίας του καπνού που διοχετεύεται στο υπόλοιπο τμήμα του ξενοδοχείου. Έκτος απο την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου, χρειάζονται ειδικά συνεργεία καθαρισμού για το υπόλοιπο περιεχόμενο που αρχικά δεν φαινόταν να έχει ζημιωθεί. Όλα τα παραπάνω ανεβάζουν το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς σε μεγαλύτερα ποσά απο το αρχικά αναμενόμενο. Ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι κατά την αποκατάσταση των ζημιών η επιχείρηση αδυνατεί να λειτουργήσει, επειδή είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να γίνονται εργασίες αποκατάστασης ενώ ταυτόχρονα τουρίστες να διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Εδώ έρχεται και ακουμπάει και το δεύτερο μέρος της Ασφάλισης.


 

Καλυψη Κερδων και Παγιων Εξοδων


Το δεύτερο μέρος είναι τα οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις του Ξενοδοχείου που συνεχίζουν μετά την επέλευση μιας ζημιάς απο τις καλύψεις του Ασφαλιστηρίοθ Συμβολαίου. Είναι η λεγόμενη «Απώλεια Κερδών & Διακοπής εργασιών» και στο εξωτερικό χρησιμοποιείται ευρέως με τον όρο “Business Interruption”. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά διαδεδομένη αυτή η κάλυψη, καθώς λίγοι Ασφαλιστικοί Πράκτορες έχουν την αντίστοιχη εμπειρία, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που έχουν αποζημιωθεί από το πρώτο μέρος που αναλύσαμε, να μην καταφέρνουν να επανέρθουν στους φυσιολογικούς ρυθμούς που είχαν πρίν την ζημιά.
 
Η συγκεκριμένη κάλυψη αποζημιώνει την Επιχείρηση για την απώλεια των κερδών της αλλά και για την κάλυψη των πάγιων αναγκών της, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, έτσι ώστε να επανέλθει η Επιχείρηση στην αναμενόμενη οικονομική κατάσταση που θα βρισκόταν πριν συμβεί η ζημιά.
Η Απώλεια Κερδών & Διακοπής Εργασιών έρχεται και ενεργοποιείται ως επέκταση των κινδύνων που έχουμε επιλέξει για την Ασφάλιση του Ξενοδοχείου που περιγράψαμε παραπάνω στο πρώτο τμήμα.
 
Η Διακοπή Εργασιών είναι εξίσου σημαντική, αν όχι και περισσότερο, με τις παραπάνω καλύψεις του Συμβολαίου. Φανταστείτε να γίνει μια ζημιά, από οποιαδήποτε αιτία, λίγο πριν το peak της σεζόν. Οι απώλειες των εσόδων θα είναι τεράστιες καθώς θα ακυρωθούν όλες οι κρατήσεις, ενώ θα συνεχίσουν να τρέχουν όλα τα έξοδα που έχει η επιχείρηση, όπως αυτά των μισθών προσωπικού, των ενοικίων, τους τόκους δανείων, πάγια λογαριασμών ΔΕΚΟ κτλ. Όλα τα σταθερά έξοδα που υπάρχουν, μαζί με το κέρδος της επιχείρησης, καλύπτονται ακόμα και για 12 μήνες έτσι ώστε να συνεχίσει η λειτουργία του Ξενοδοχείου από εκεί που σταμάτησε. Επίσης μπορούν να αποζημιωθούν έξοδα διαφημιστικής προβολής του Ξενοδοχείου με σκοπό να επανέλθουν οι κρατήσεις γρηγορότερα στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι συχνό φαινόμενο η αποζημίωση που αφορά τη Διακοπή Εργασιών να είναι μεγαλύτερη ακόμα και από την αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν συμβεί στο κτήριο και το περιεχόμενο του Ξενοδοχείου. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς τα πρώτα δυο μέρη που περιγράψαμε παραπάνω έρχονται και αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά ώστε να υπάρχει πραγματική εξασφάλιση της επιχείρησης που είναι και το ζητούμενο απο τη μεριά μας.


 

Καλυψη Αστικης και Εργοδοτικης Ευθυνης


Το τρίτο και τελευταίο μέρος της Ασφάλισης είναι το κομμάτι της Αστικής Ευθύνης του Ξενοδοχείου και της Αστικής Εργοδοτικής Ευθύνης. Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, ατυχήματα γίνονταν, γίνονται αλλά και θα συνεχίσουν να γίνονται. Είναι αναπόφευκτο.
 
Η ιδιαιτερότητα των Ξενοδοχείων είναι ότι οι πελάτες από το εξωτερικό έχουν ανεπτυγμένη την έννοια της αποζημίωσης Αστικής Ευθύνης όπου αυτό έχει σαν αποτέλεσμα συχνότερα claims και συχνότερες αποζημιώσεις. Ένα μικρό ή μεγαλύτερο ατύχημα, μπορεί να δημιουργήσει έξοδα που δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν από την επιχείρηση. Ούτε θέλει κανείς επιχειρηματίας να τρέχει για χρόνια στα δικαστήρια για τις αποζημιώσεις που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση του.
 
Σε ενα Ξενοδοχείο με πολλούς τουρίστες να διανυκτερεύουν λίγες μέρες, είναι εύκολο να συμβεί ένα ατύχημα όσο και να προσέχει μια επιχείρηση με το προσωπικό της. Ειδικότερα οι Πισίνες και τα Spa έχουν αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος λόγω τις ολισθηρότητας του πατώματος και του αισθήματος χαλάρωσης που προσφέρουν. Βέβαια στις πισίνες ο βασικότερος κίνδυνος που υπάρχει είναι ο κίνδυνος ενός πνιγμού. Άλλες περιπτώσεις αποζημίωσης Αστικής Ευθύνης που συχνά συναντάμε είναι από την εστίαση μέσα στο ξενοδοχείο καθώς έχει αυξημένο κίνδυνο λόγω των διαφορετικών τροφικών συνηθειών, μιας πιθανής γαστρεντερίτιδας που μπορεί να προκληθεί ή ακόμα και μία δηλητηρίαση. Επίσης αν αναλογιστούμε τι θα γίνει στο χειρότερο σενάριο, σε μια περίπτωση Φωτιάς ή καπνών, θα αντιληφτούμε ότι οι αγωγές και οι αποζημιώσεις Αστικής Ευθύνης που θα ακολουθήσουν, θα είναι δυσβάστακτες για οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση όσο μεγάλη και αν είναι.
 
Τέλος όσον αφορά το προσωπικό του Ξενοδοχείου, επειδή πολλές φορές είναι εποχιακό, δεν υπάρχει η αίσθηση της μονιμότητας και αυτό δημιουργεί πιο έντονα την ανάγκη του εργαζόμενου, εφόσον υπάρξει ένα εργατικό ατύχημα, να ζητήσει έξοδα αποζημιώσης απο τον εργοδότη του. Για τους παραπάνω λόγους στην Ασφάλιση της Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή από τον Ασφαλιστικό Πράκτορα ώστε να σας κατευθύνει στα σωστά και επαρκή Όρια Κάλυψης. Παρατηρείται συχνά οτι ενώ υπάρχουν συμβόλαια Αστικής Ευθύνης, τα Όρια Κάλυψης να είναι πολύ μικρά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η κατάλληλη και επαρκή κάλυψη όταν χρειαστεί.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά απο την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στις Ασφαλίσεις Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την Ασφάλιση του Τουριστικού σας Καταλύματος.


νέα :verde.tec

14.03.2023

    επικοινωνήστε μαζί μας

    © 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος